Дитячий садок № 50
Навчальний процес

                 

                                                                            

 

 

 

Організація освітньо- виховної роботи в дошкільному закладі здійснюється відповідно до Законів України "Про  освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів.

 

 

Наша головна мета-формування основ духовності особистості через гармонію усіх сторін естетичного виховання і розвитку дитини.

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

Пріоритетні напрямки роботи

 

формування основ громадянства,національної свідомісті,розвиток свідомого ставлення до себе, як до самостійної особистості.

 

залучення дітей та їх батьків до українських народних традицій,культури,формування у них національної свідомості.

 

засвоєння моральних норм суспільства,набуття вмінь входження в дитячу спільноту.

 

виявлення та розвиток художніх здібностей дітей у різних видах музичної та образотворчої діяльності.

 

гармонійний розвиток тіла дитини,надоння краси його поставі і рухам через хореографічне мистецтво.

 

створення умов для становлення соціальної компетентності дитини.

 

 


 

           Завдання педагогічного колективу

             

                      на 2016-2017р.

 

 Продовжувати формувати в дошкільнят особистісні якості та риси свідомого громадянина,прищеплювати почуття патріотизму засобами народознавства.

 

  Розвивати економічну грамотність дітей дошкільного віку,сприяти розвитку 
  економічно-доцільної поведінки.

 

 

 

♦ Педагогічний колектив дошкільного закладу працює над виявленням природних обдарувань дошкільнят засобами художньо-естетичної діяльності.

♦ Творчими педагогами колективу була розроблена модель проекту.